VASVÁRI KÖZÉPISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

1./ Az Alapítvány neve: A Vasvári Középiskoláért Alapítvány

2./ Az Alapítvány jogállása: Önálló jogi személy, közhasznú szervezet

3./ Az Alapítvány székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 13.

4./ Az Alapítvány induló vagyona: 150.000.-Ft azaz Egyszázötvenezer forint, melyet az Alapítók az Alapítvány bankszámlájára helyeztek letétbe.

az alapítók: Prof. Dr. Bariska János
Bertók Gyöngyi
Dr. Horváth Tiborné
Hubay Pál
V. Németh Zsolt
Trummer Borbála

5./ Az Alapítvány célja:
Az alapítvány célja, hogy elősegítse a középiskola szerepének erősítését:
- az iskola környezetének szépítését, az oktatás tárgyi feltételeinek javítását,
- lehetővé tegye az iskola bel- és külföldi kapcsolatainak fenntartását és szélesítését, biztosítsa a tanulók és kísérők utaztatását,
- az iskolai kirándulások, kulturális rendezvények támogatását,
- segítse a tehetséges és szorgalmas, ám hátrányos helyzetű diákokat.

6./ Az Alapítvány kezelő szerve:
Az Alapítvány kezelő, irányító szerve a Kuratórium, mely szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A Kuratórium létszáma három fő, akiket az Alapítók kértek fel. A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el.
Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
elnök: Kovács Tilda
tagok: Major Ágota

Unger Józsefné

7./ Az Alapítvány számlavezető pénzintézete:
SAVARIA Takarékszövetkezet Vasvári fiók, 9800 Vasvár, Főszolgabíró tér 1.
Az Alapítvány számlaszáma: 72100457-11007702

8./ Az Alapítvány adószáma: 18895959-1-18

9./ Az alapítvány cél szerinti feladatainak ellátásához az alapítói vagyon folyamatos növelése szükséges, amit a működés során az alábbi módokon valósítunk meg:
- Adományok gyűjtése magán és jogi személyektől
- A személyi jövedelemadóból felajánlható 1 %-ok gyűjtése
- Pályázati lehetőségek kihasználása

10./ Jellemző alapítványi támogatási formáink:
- Hátrányos helyzetű tanulóink részvételének támogatása olyan programokon, amelyek ismereteik bővítését szolgálja vagy segíti a fejlődésüket.
- A kiemelkedő munkát végző tanulóink jutalmazása.
- Iskolai kirándulások és programok anyagi támogatása.
- Az iskolánk ismertségét segítő rendezvények támogatása.

Tisztelt Támogatóink!

A tanulóink nevében is várjuk és köszönettel fogadjuk szíves felajánlásaikat!
Az adó 1 %-nak felajánlása az alapítvány adószámának feltüntetésével lehetséges
(18895959-1-18)
Az Alapítvány működésével és a támogatási lehetőségekkel kapcsolatban a kuratóriumi tagok bármelyike megkereshető.
Elérhetőségeik:
Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Vasvár, Járdányi u. 13.
Telefon: 94/573-142


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Vasvári Középiskoláért Alapítvány 2014. évi tevékenységéről

 

A vagyon alakulása:

Az alapítvány vagyonát 2014-ban az alábbi támogatások növelték:

-          Pályázati támogatás Vasvár Város Önkormányzatától: 100 000 Ft

-          NAV által kiutalt 1% összege: 71 671 Ft

-          Cég és magánszemély által nyújtott támogatás: 42 500 Ft
 

A támogatás összesen 214 171 Ft volt. A számlavezető pénzintézet által jóváírt kamat 496 Ft. Mindezek együtt 214 667 Ft.

Az alapítvány vagyonát a működési költségek 23 525 Ft-tal csökkentették.  

Cél szerinti juttatásokat összesen 307 435 Ft összegben fizettünk ki. Ez tanulóink kirándulásának, színházlátogatásának támogatását, versenyen való részvételét segítette, valamint jó teljesítményt nyújtó tanulóink jutalmazását jelentette. A középiskola térségi szerepének erősítését, illetve a beiskolázási célok megvalósítását jelentős mértékben segítettük. Ezt hirdetések, arculat kialakítás, tájékoztató programok finanszírozása jelentette. A cél szerinti juttatások fedezetét a pályázati és egyéb támogatások, valamint a NAV által kiutalt 1% összege biztosította.

Az alapítvány alapítói vagyonának felhasználására nem került sor.

Az alapítvány tisztségviselői részére semmiféle juttatás nem került kifizetésre.

Az alapítvány vagyona 2014. december 31-én 539 401 Ft volt.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

A hátrányos helyzetű tanulók kirándulásának és színházlátogatásának támogatásával segítettük az esélyegyenlőség valamint a nevelési és ismeretterjesztési célok megvalósulását.

A jutalmazás alkalmazása további jó munkára ösztönözheti a tanulókat.

 
Az iskolatérségbeli jelenlétének és szerepének erősítése segíti a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelését, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megvalósulását, az ismeretek és képességek bővülését.

 
Vasvár, 2015. május 25.

 
                                                                                  Kovács Tilda

                                                                        az alapítvány  képviselője


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Vasvári Középiskoláért Alapítvány 2013. évi tevékenységéről

 
A vagyon alakulása:

Az alapítvány vagyonát 2013-ban az alábbi támogatások növelték:

-          Pályázati támogatás Vasvár Város Önkormányzatától: 100 000 Ft

-          APEH által kiutalt 1% összege: 106 453 Ft

-          Cég által nyújtott támogatás: 30 000 Ft

 

A támogatás összesen 236 453Ft volt. A számlavezető pénzintézet által jóváírt kamat 1331 Ft. Mindezek együtt 237 784 Ft.

 

Az alapítvány vagyonát a működési költségek 13 908 Ft-tal csökkentették.

 

Cél szerinti juttatásokat összesen 132 525 Ft összegben fizettünk ki. Ez tanulóink kirándulásainak támogatását, versenyeken való részvételét segítette, valamint jó teljesítményt nyújtó tanulóink jutalmazását jelentette. A középiskola térségi szerepének erősítését segítettük iskolai rendezvények, illetve megyei, térségi és városi programokon való részvétel támogatásával.

A cél szerinti juttatások fedezetét a pályázati és céges támogatások, valamint az APEH által kiutalt 1% összege biztosította.

 

Az alapítvány alapítói vagyonának felhasználására nem került sor.

Az alapítvány tisztségviselői részére semmiféle juttatás nem került kifizetésre.

 

Az alapítvány vagyona 2013. december 31-én 665 472 Ft volt.

 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

A hátrányos helyzetű tanulók kirándulásának támogatásával segítettük az esélyegyenlőség valamint a nevelési és ismeretterjesztési célok megvalósulását.

 

A jutalmazás különböző formáit alkalmaztuk, amelyek további jó munkára ösztönözhetik tanulóinkat.

 

Az iskolatérségbeli jelenlétének és szerepének erősítése segíti a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelését, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megvalósulását, az ismeretek és képességek bővülését. A különböző iskolai rendezvények, illetve egyes programokon való részvétel támogatják ennek a célnak az elérését.

 

 

Vasvár, 2014.május 29.

 

 

                                                                                  Kovács Tilda

                                                                        az alapítvány  képviselője


Közhasznúsági jelentés

a Vasvári Középiskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről

A vagyon alakulása:
Az alapítvány vagyonát 2011-ben az alábbi támogatások növelték:
- Pályázati támogatás Vasvár Város Önkormányzatától: 80 000 Ft
- Pályázati támogatás a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők Reprográfiai Egyesületétől: 239 260 Ft
- APEH által kiutalt 1% összege: 99 488 Ft
- Cég által nyújtott támogatás: 10 000 Ft
- Adományok: 16 940 Ft

A támogatás összesen 445 688 Ft volt. A számlavezető pénzintézet által jóváírt kamat 1199 Ft. Mindezek együtt 446 887 Ft.

Az alapítvány vagyonát a számlavezető pénzintézet által levont kezelési költségek 12 189 Ft-tal, a postaköltségek 1390 Ft-tal csökkentették. Ez együtt 13 579 Ft.

Cél szerinti juttatásokat összesen 143 433 Ft összegben fizettünk ki. Ez hátrányos helyzetű tanulóink kirándulásának támogatását, valamint jó teljesítményt nyújtó tanulóink jutalmazását és támogatását jelentette. A középiskola térségi szerepének erősítését segítettük iskolai rendezvények, illetve megyei, térségi és városi programokon való részvétel támogatásával.

A cél szerinti juttatások fedezetét a pályázati és céges támogatások, az adományok, valamint az APEH által kiutalt 1% összege biztosította.

Az alapítvány alapítói vagyonának felhasználására nem került sor.

Az alapítvány tisztségviselői részére semmiféle juttatás nem került kifizetésre.

Az alapítvány vagyona 2011. december 31-én 802 556 Ft.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

A hátrányos helyzetű tanulók kirándulásának támogatásával segítettük az esélyegyenlőség valamint a nevelési és ismeretterjesztési célok megvalósulását.

A jutalmazás különböző formáit alkalmaztuk, amelyek további jó munkára ösztönözhetik tanulóinkat.

Az iskola térségbeli jelenlétének és szerepének erősítése segíti a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelését, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megvalósulását, az ismeretek és képességek bővülését. A különböző iskolai rendezvények, illetve egyes programokon való részvétel támogatják ennek a célnak az elérését.Vasvár, 2012. február 10.

A Vasvári Középiskoláért Alapítvány kuratóriumaKözhasznúsági jelentés

a Vasvári Középiskoláért Alapítvány 2010. évi tevékenységéről

A vagyon alakulása:
Az alapítvány vagyonát 2010-ben az alábbi támogatások növelték:
- Pályázati támogatás Vasvár Város Önkormányzatától: 80.000 Ft
- APEH által kiutalt 1% összege: 75.210 Ft
- Cég által nyújtott támogatás: 10.000 Ft

A támogatás összesen 165.210 Ft volt. A számlavezető pénzintézet által jóváírt kamat 1.819 Ft. Mindezek együtt 167.029 Ft.

Az alapítvány vagyonát a számlavezető pénzintézet által levont kezelési költségek 12.189 Ft-tal, a postaköltségek 325 Ft-tal csökkentették. Ez együtt 12.514 Ft.

Cél szerinti juttatásokat összesen 117.141 Ft összegben fizettünk ki. Ez hátrányos helyzetű tanulóink kirándulásának támogatását, valamint jó teljesítményt nyújtó tanulóink jutalmazását jelentette. A középiskola térségi szerepének erősítését segítettük iskolai rendezvények támogatásával.
A cél szerinti juttatások fedezetét a pályázati és céges támogatások, valamint az APEH által kiutalt 1% összege biztosította.

Az alapítvány alapítói vagyonának felhasználására nem került sor.
Az alapítvány tisztségviselői részére semmiféle juttatás nem került kifizetésre.

Az alapítvány vagyona 2010. december 31-én 512.681 Ft.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
A hátrányos helyzetű tanulók kirándulásának támogatásával segítettük az esélyegyenlőség valamint a nevelési és ismeretterjesztési célok megvalósulását.

A jutalmazás különböző formáit alkalmaztuk, amelyek további jó munkára ösztönözhetik tanulóinkat.

Az iskola térségbeli jelenlétének és szerepének erősítése segíti a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelését, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megvalósulását,az ismeretek és képességek bővülését. A különböző iskolai rendezvények támogatják ennek a célnak az elérését.Vasvár, 2011. március 1.

A Vasvári Középiskoláért Alapítvány kuratóriuma